อบต.โพธิ์ชัย ยินดีต้อนรับ
แบบฟอร์ม
 
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

     ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รับโอนย้ายพนักงาส่วนตำบลโพธิ์ชัย

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ต้องการรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดังนี้ 1.ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 1-3 ผู้สนใจติดต่อโดยตรงที่ 0892759625 ด่วน
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.โพธิ์ชัย
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
มหาสารคาม
สมาคมพนักงานเทศบาลตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
คู่มือประชาชน
บทความน่าสนใจ
ช่อง5
ช่อง9
ช่อง3
กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
bangkokideaeasy