อบต.โพธิ์ชัย ยินดีต้อนรับ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ประเทศอาเซียน
ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
แบบฟอร์ม
 
โครงการจัดระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โพธิ์ชัย

     
โครงการจัดระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โพธิ์ชัย
เริ่มให้บริการตั้งแต่
วันที่  9  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558
โทรสายด่วน  1669  ไม่มีค่าบริการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558

     

เชิญร่วมงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนการบริหารชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2558

ในวันที่ 23-24 กันยายน 2558
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

โครงการศักยภาพผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนการบริหารชมรมผู้สูงอายุ

ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง อ.กัณทรวิชัย จ.มหาสารคาม


ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างจิตสำนึรักนวลสงวนตัว ประจำปีงบประมาณ 2558

     

เชิญร่วมงานโครงการสร้างจิตสำนึกรักนวลสงวนตัว ประจำปี พ.ศ. 2558

ในวันที่  26 กันยายน  2558
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านตำแย


 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.โพธิ์ชัย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
ข้อมูลสำหรับประชาชน
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
มหาสารคาม
สมาคมพนักงานเทศบาลตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
คู่มือประชาชน
บทความน่าสนใจ
ช่อง5
ช่อง9
ช่อง3
กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
bangkokideaeasy