อบต.โพธิ์ชัย ยินดีต้อนรับ
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

      
โครงการนวัตกรรมตำบลโพธิ์ชัย ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ๗+๑

      
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ประกาศใช้พัฒนาสามปี ปีพ.ศ. 2560-2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีพ.ศ. 2560-2563
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

     เชิญร่วมงานวันผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย ในวันที่ 12 เมษายน 2559
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559

      
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ชัยต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

     อบต.โพธิ์ชัยต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ระเบียบการแข่งขันกีฬา "อบต.โพธิ์ชัย ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย -------------
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2558

      
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.โพธิ์ชัย
infographics
เข้าสู่ระบบ
คลังข่าวมหาดไทย
เออีซี
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย
มหาสารคาม
สมาคมพนักงานเทศบาลตำบลแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ.
คู่มือประชาชน
บทความน่าสนใจ
ช่อง5
ช่อง9
ช่อง3
กรมการพัฒนาชุมชน
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ช่อง7
bangkokideaeasy